kei sakawaki

Close

STUDIO VOICE vol.411 - 414

_
Edit: Yohei Kawada, Yosuke Tsuji, Moteslim
Client: INFAS PUBLICATIONS, INC.
Year: 2017 - 2019

Cover Photography:
vol.411: Momo Okabe
vol.412: Naoya Matsumoto
vol.413: Ka Xiaoxi
vol.414: Issac Lam
_

Art direction: Kei Sakawaki
Design: Hiroaki hidaka, Takahiro Inoue, Yuki Arisa, Shiho Matsuzaki
_

http://www.studiovoice.jp/
_

Photography (Cover): Makoto Oono
_